Object beschrijving

Per direct krijgen wij twee kantoorverdiepingen beschikbaar in dit monumentale object gelegen aan de Biltstraat te Utrecht!

Object

Gelegen aan het begin van de bruisende en populaire straat de Biltstraat hebben wij per direct twee verdiepingen beschikbaar van in totaal ca. 241 m². De beschikbare ruimte is gelegen op de eerste en tweede verdieping van het gebouw. De entree, sanitaire voorzieningen en pantry's worden gedeeld met de reeds zittende huurder van de begane grond en het souterrain. De beschikbare ruimte wordt per verdieping of in zijn geheel verhuurd. De kantoorruimtes zijn efficiënt en makkelijk in te richten en beschikken over ruimvoldoende daglichttoetreding met een prachtig uitzicht op het Oorsprongpark.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid met zowel auto als OV is zeer goed. Er zijn voldoende mogelijkheden om op korte termijn parkeervergunningen aan te vragen. A2/A12 en A27/A28 zijn binnen enkele minuten bereikbaar. Daarnaast rijdt er gedurende de dag constant een OV-buslijn naar Utrecht CS vanaf het nabij gelegen busstation Oorsprongpark.

Metrage

Het beschikbare metrage is als volgt verdeeld:

- Eerste etage: 128 m²;

- Tweede etage: 113 m².

Huurprijs

€195,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.

Aanvaarding

Per direct.

Opleveringsniveau

Het gehuurde wordt in nader overleg met een nieuwe huurder in gerenoveerde staat opgeleverd. 

Servicekosten

EUR 30,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW., voor onderstaande leveringen en diensten:

- Levering gas, water en elektra inclusief vastrecht voor zowel het Gehuurde als de gemeenschappelijke ruimten;

- Glasbewassing buitenzijde;

- (Abonnements)kosten doormelding alarm naar alarmcentrale;

- (Abonnements)kosten alarmopvolging;

- Periodiek onderhoud en controle noodverlichting en brandblusmiddelen;

- Periodiek onderhoud inbraakbeveiliging;

- Periodiek onderhoud tuin en terrein;

- Internetverbinding ten behoeve van de alarminstallatie;

- Periodiek onderhoud luchtbehandeling/-klimaatinstallatie(s); en

- Gemeentelijke belastingen en andere heffingen, voor zover deze betrekking hebben op het feitelijk gebruik van het

- Gehuurde en het feitelijk medegebruik van de gemeenschappelijke ruimten

Huurtermijn

5 (vijf) jaar en aansluitende verlengingstermijnen van telkens 5 (vijf) jaar.

Energielabel

Het gehuurde maakt onderdeel uit van een gemeentelijk monument en beschikt derhalve niet over een energielabel.

Opzegtermijn

12 maanden.

BTW

Uitgangspunt is BTW-belaste verhuur.

Huurovereenkomst

Op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230A BW.

Zekerheidstelling

Een doorlopende bankgarantie ter grootte van 3 (drie) maanden huur en servicekosten vermeerderd met BTW.

Indexering

Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI voor alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal nimmer minder bedragen dan de huurprijs van het voorafgaande jaar.

Disclaimer

Deze vrijblijvende informatie wordt verstrekt onder het uitdrukkelijke voorbehoud van onvoorwaardelijke goedkeuring door verhuurder c.q. eigenaar. Ten aanzien van eventuele onjuistheden kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Hoofdfunctie: Kantoorruimte
Oppervlakte 241 m²
Bouwjaar 1910
Adres Biltstraat 182 utrecht

Beschikbaarheid

Status Beschikbaar
Aanvaarding Direct

Vragen?

Neem contact op met ons kantoor

030 238 18 18

info@a-m.nl